Osobní stránky výtvarnice a spisovatelky

Pigmenty a barviva malířských technik

 Pigmenty jsou vlastně práškové barvy. Jinak řečeno – jedná se o barevné částice, které se nedají rozpustit v pojidlech. Dávají barevným vrstvám kryvost a určitý odstín. Jedná se v podstatě o jemnozrnnou hmotu s velikostí částic od 0,2 do 10 nanometru.

 

Schopnost pigmentu je zakrýt barvu podkladu. K tomu, abychom zcela zakryli podkladovou barvu, je nutné nanést různé pigmenty ve vrstvách různých tlouštěk. V odkazech vlevo jsou uvedeny různé druhy pigmentů organické i anorganické i s jejich složením a vlastnostmi. Krycí mohutnost uvedu v tabulce podle indexu lomu světla se seznamem těch nejčastěji používaných pigmentů.

 

Pigmenty dělíme na celkem tři druhy: 

1.) Anorganické pigmenty - přírodní

V dávných dobách se pro malířské účely používaly pouze barvy přírodní tzv. anorganické. Dělily se na barevné hlíny (okry) a na minerály (malachit, azurit, rumělka, lapis lazuli, vápenec...). Z nich se připravoval mletím, proséváním a plavením prášek. Některé z těchto anorganických prášků nebyly příliš stálé a mimo to byly vzácné a tudíž i nákladné. Proto byly později nahrazovány pigmenty syntetickými, které se používají dodnes. Z přírodních pigmentů se používají pouze železité zemité pigmenty, ale i ty lze připravit synteticky s mnohem lepšími charakteristickými vlastnostmi (čistější a koncentrovanější). Přírodní barviva se nedají rozpouštět v žádných vysychavých olejích, v organických rozpouštědlech, ani ve vodě. Jedná se o tuhé látky, které mají výraznou barevnost. 

2.) Organická barviva

Organická barviva mají zcela odlišnou povahu oproti výše uvedeným pigmentům anorganickým. Tyto barevné substance se dají rozpouštět ve vodě, lihu i v olejích. Pigmenty se z nich vyrábí tak, že se jimi obarví substrát neutrální - např. bílý nerostný pigment (hydroxid hlinitý, křída, kaolin, sádrovec...). S tímto se pak pevně váží na látky v oleji a ve vodě nerozpustné. Jedná se především o barviva rostlinného nebo živočišného původu. Z nejčastěji používaných známe např. šafránovou žluť (z květů šafránu), brazilský purpur (z barevných dřev), karmín (z nachových mšic)...apod.V dnešní době se však stále více používají syntetická barviva dehtová (barviva alizarinová, indantrenová a další). 

3.) Kovová barviva

Jedná se o bronze, jemně rozmělněné kovy v práškovém stavu.

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode