Osobní stránky výtvarnice a spisovatelky

Žlutě

 

Auripigment (královská žluť)

Jedná se o přírodní sirník arzenitý, používaný již ve starověku (v Antice). Žlutý pigment výborně kryje, je světlostálý a rozkládá se pouze silnými kyselinami. Má měkkou texturu a vysoký index lomu. Královská žluť se nesnese s žádnými olovnatými pigmenty. V dnešní době se nepoužívá a nebo jen velmi zřídka, protože se prudce jedovatá.

 

Barnatá žluť (citronová žluť)

Je to v podstatě chroman barnatý, který se připravuje srážením roztoků neutrálního chromanu draselného a chloridu barnatého. Je to velmi stálá sloučenina, vyznačující se barevnou brilancí a dobrou kryvostí. Velmi dobře se snáší se všemi pojidly.

 

Gumiguta (gamboge)

Jedná se o žlutou stromovou klovatinu, která se získává ze stromů rodu Garcinia (G. morella Desr.) jež roste v Indii, na Srí Lance a v Thajsku. Je stálá pouze v olejových a olejopryskyřičných pojidlech. V akvarelu na světle bledne. Je potřebná, jako jedna z přísad pro výrobu zlaté lazury. (další přísady pro výrobu zlaté lazury jsou dračí krev a šelak)

 

Chromová žluť

Světlá chromová žluť - Je to směs chromanu olovnatého a síranu nebo fosforečnanu olovnatého. Jedná se o citronově žlutý pigment, který se vyznačuje jemnou krystalickou strukturou a velkou kryvostí. Je velmi vhodná pro všechny pojidla a také pro olej.

Tmavá chromová žluť - jedná se o čistý chroman olovnatý, který má výrazný zlatožlutý odstín.

Chromová oranž - je v podstatě zásaditý chroman olovnatý, který se liší pouze v odstínu.

 

Indická žluť (purrée)

Jedná se o žluté barvivo (organického původu), které se v Indii připravuje z moče krav krmených mangovým listím. Barvící substancí je hořečnatá sůl kyseliny euxanthové. Je velmi intenzivní, vhodná jak pro lazury, tak i pro akvarelovou techniku.

 

Kadmiová žluť

Čistý sirník kademnatý, který se připravuje srážením kyselého roztoku kademnaté soli sirovodíkem nebo alkalickým sirníkem. Může být jasně žlutá, až po oranžový odstín. Zbarvení záleží na podmínkách přípravy. Pokud  probíhá srážení za přítomnosti síranu barnatého, vzniká tzv.kadmiový lipton (kadmopon), který má ale horší vlastnosti. Kadmiová žluť je pigment s dobrou kryvostí a vysokým indexem lomu. Jeho čistá forma se dobře snáší se všemi pigmenty.

 

Kobaltová žluť (aureolin)

Jedná se o chemickou sloučeninu (kobaltonitrit draselný). Tento pigment má velmi čistý žlutý odstín s vysokou kryvostí. Jelikož je i kobaltová žluť připravená srážením, má jemnou strukturu a měkkou texturu. Je světlostálá, ale v kyselinách a alkáliích se rozpouští. Způsob použití je vhodný především v temperových, akvarelových a kvašových pojidlech. V kyselých olejích vám zbledne.

 

Kvercitron (žlutý lak)

Je to přírodní barvivo žlutého zabarvení, které se získává z kůry dubu Quercus tinctoria (roste v Severní Americe). Hlavní barvící složkou je kvercetin - chemicky názývaný tetrahydroxiflavonal. Je to na světle i v kyselinách nestálé barvivo.

 

Massikot (litharge)

Je to čistý oxid olovnatý. Připravuje se opatrným pražením kovového olova při teplotě cca 300C. Jedná se o měkký sírově žlutý prášek, který má velmi měkkou texturu a skvělou kryvost. Také je světlostálý, ale ne ve spojení s kyselými látkami.

 

Neapolská žluť (antimonová žluť)

Chemicky známá pod názvem pyroantimoničnan olovnatý, který vzniká sloučíme-li oxidy olova a antimonu. Pigment má velkou kryvost a jeho odstín záleží na poměru obou složek jeho složení. Je to světlostálá barva, ale chemicky není příliš stabilní neboť např. působením sirovodíku tmavne. Z praktického hlediska ji nelze mísit s pigmenty na bázi sirníků. Proto je vhodná spíše pro olejové pojidlo než pro vodové barvy jako je tempera či akvarel. Prozor! Je zdraví škodlivá.

 

 

 

 

 

 

© 2008 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořte si webové stránky zdarma!Webnode